ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 ค่ะ...
ลำดับที่ชื่อ – สกุลจำนวนเงิน   (บาท)
1นายสมยศ  บุญเจริญ10,000
2นางอรุณี   เจริญยิ่งสุขจินดา10,000
3นางสาวปิยะวดี   ประยูรเทพ10,000
4นายวิชัย   เสลาหอม10,000
5นางสุนัน   แป้นแหลม10,000
6นายอดุลย์   แป้นแหลม10,000
7นางสาวสิริพรรณ   นกสวน10,000
8นายพิทักษ์   เกิดผล10,000
9นางนฤทัย   คูสุรัตน์20,000
10นายวรภัทร   ระหว่างบ้าน15,000
11นายเสน่ห์   จันทร10,000
12นายพิรดี   จันทร10,000
13นางสาวไพรวรรณ  คำแย้ม50,000
14นางมารยาท  อ่องวงศ์13,500
15นายจำลอง   อ่องวงศ์10,000
16พระครูประโชติวิสุทธิธรรม20,000
17บ.ว่องพรชัยโลหะการ  จก.20,000
18นายวรากุล   หงษ์เทียบ10,000
19นายประยงค์   อครชัยพันธุ์10,000
20นางสาวนภาดา  เอกเอี่ยมวรกุล10,000
21โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์10,000
22นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก10,000
23นายนิวัตร   วงศ์วิลัย10,000
24นายธีระ   สระฉิม10,000
25นายวัฒนชัย   มีศิริ10,000
26สจ.อุดม  คุณองุ่น  นิธิเศรษฐทรัพย์10,000
27คุณพิสุทธิ์   วุฒิพุธนันท์  ร้านเชียรรัตน์20,000
28คุณอุกฤษฏ์  สุขพัลลภรัตน์  ร้านทองเยาวราชบ้านโป่ง10,000
29คุณรังสรรค์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ บริษัทรุ่งไทยการยางและศูนย์ล้อจำกัด บ้านโป่ง20,000
30นางสาวสกาว  แสงอ่อน10,000
31นายพา  นางพักตร์   ศรัทธาผล15,000
32Mr.Robert  Blum  (ผู้ปกครองนางสาวลิลี่  จันทร  บลัม ม.4/8)15,000
33หจก.โรงทำสมุดเม้งฮั้ว10,000
34ผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายปรมินทร์ เหลืองวัฒนวิไล ม.1/710,000
35นางหทัยรัตน์   ทัศนา10,000
36นายโกวิท  ศรีอุทารวงศ์10,000
37นายอุดม  -  นางมาลี   หนังสือ10,000
38นางสาววรรณดี  ปานแปลง10,000
39นายมงคล  ชื่นชม10,000
40นางดวงใจ  หลีล้วน10,000
41นางสาวรำพึง   ลิ้มเทียมรัตน์10,000
42นางอัจฉรา  เอกจิต10,000
43นายประสาน  วงแหวน10,000
44นายวรรณชัย   รังษี10,000
45บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด10,000
46นางสาวสุมณฑา   คำเกตุ10,000
47นางระพีพรรณ์   มั่นคง12,000
48นายวิจารณ์   สงกรานต์10,000
49นางสุวัฒนา  รอบจังหวัด10,000
50นางพัชรา   นมรักษ์10,000
51อาจารย์เทิน – อาจารย์ปราณี   เสือเฒ่า55,000
52ครอบครัวลิขิตนันท์10,000
53หจก.ไทยกิจรุ่งเรือง (ศิษย์เก่าวงศ์วิสิฐไพบูลย์)10,000
54นางนฤมล  ประพันธ์พจน์10,000
55นางนรีรัตน์   กรวาทิน10,000
56บริษัท บี วี  อินเตอร์คอร์ป จำกัด10,000
57นายมงคล  - นางทอง  เทพสวัสดิ์10,000
58นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์10,000
59นายวัฒนา – นางบุญช่วย  คูสุรัตน์10,000
60นางกุหลาบ  นันยา10,000
61ร.ต.ต.มินา  ฉิมมะ10,000
62
123
10,000
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง นโยบายช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่าา ๒๐๑๙ 18 พ.ค. 64
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 21 เม.ย. 64
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 12 มี.ค. 64
งานผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดิน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี รายชื่อที่ร่วมบริจา 27 ธ.ค. 62
การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานก 09 พ.ค. 62
วันครูแห่งชาติปี 2561 17 ม.ค. 61
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 08 พ.ค. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ 20 เม.ย. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ 19 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ 12 เม.ย. 60
ปฏิทินกิจกรรม
    กรกฏาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ดูทั้งหมด
คำสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล.... ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่ 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน (1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป)
ที่ 333/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง (ภาคเรียนที่ 2 2562)
ที่ 341/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สืบสานประเพณี
ที่๔๐/๒๕๖๓เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒(


sgs สำหรับครูsgs สำหรับนักเรียน

ภาพกิจกรรม

KURURAT 'ChanneLข่าวสารจากโรงเรียนต่างๆ
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (1596/0) 18 ธ.ค. 58
ขอข้อมูลโรงเรียน (1737/3) 08 เม.ย. 58
เช็คเกรดออนไลน์ไม่ได้ (2001/0) 23 มี.ค. 58
แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต (1577/2) 04 พ.ย. 57
สามารถแจ้งปัญหาเรื่อง user ตอนเข้า internet ได้ที่นี่ (2196/1) 26 พ.ค. 57
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ