ข่าวประกาศ
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ (อ่าน 138) 16 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าอละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 212) 13 ก.พ. 66
โควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ (อ่าน 395) 17 ม.ค. 66
เอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง (อ่าน 222) 03 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบและสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกา (อ่าน 268) 30 พ.ย. 65
ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 262) 15 พ.ย. 65
โควต้าปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4597) 24 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 4583) 23 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาคหกรรม (อ่าน 4451) 11 พ.ค. 64
เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 4416) 19 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4749) 01 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 <แก้ไขจำนวนนักเรียน> (อ่าน 11448) 17 ก.พ. 64
โควต้านักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ (อ่าน 4896) 12 ก.พ. 64
ผลการสอบและสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7061) 26 พ.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ (อ่าน 7066) 17 พ.ย. 63
ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 7060) 25 ก.ย. 63
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว(งบผูกผัน) ด้วย (อ่าน 7261) 19 มิ.ย. 63
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ก นอกเขต แผ่นดินไหว (งบผูกผัน) ด้ (อ่าน 7116) 19 มิ.ย. 63
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว (งบผูกผัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (อ่าน 7106) 17 มิ.ย. 63
นักเรียนสำรอง (อ่าน 7043) 16 มิ.ย. 63
รับสมัครครูจ้างภาษาจีน (อ่าน 7510) 05 มิ.ย. 63
ประกาศโควต้าเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 8369) 24 ธ.ค. 62
สรุปวัน เวลา การแข่งขันกิจกรรม English Festival 2019 (อ่าน 7378) 09 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8248) 13 ก.ค. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9893) 09 พ.ค. 62
ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8200) 09 พ.ค. 62
ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 7608) 25 เม.ย. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 7612) 18 เม.ย. 62
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จัดสรรให้เข้าเรียยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่ก (อ่าน 7287) 11 เม.ย. 62
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จัดสรรให้เข้าเรียยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่ก (อ่าน 7478) 11 เม.ย. 62
แจ้งรายชื่อนักเรียนสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7451) 08 เม.ย. 62
นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2562 (อ่าน 7558) 17 มี.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูฟิลิปปินส์ (อ่าน 7241) 05 มี.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8421) 05 มี.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7473) 17 ก.พ. 62
การรับสมัครโควตาตามแผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7563) 31 ม.ค. 62
แจ้งปิดเรียน (อ่าน 7406) 28 พ.ย. 61
เปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 7679) 25 ก.ย. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8730) 07 พ.ค. 61
ระเบียบทรงผมนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 9458) 05 เม.ย. 61
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 8065) 20 มี.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8608) 19 มี.ค. 61
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) (อ่าน 7832) 01 มี.ค. 61
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 7772) 27 ก.พ. 61
เกณฑ์การรับนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7820) 24 ม.ค. 61
กำหนดการการประชุมผู้ปกครอง ปี 2560 (อ่าน 7968) 15 พ.ย. 60
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูฟิลิปปินส์) (อ่าน 8228) 31 ต.ค. 60
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 7978) 23 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 8151) 14 ก.ย. 60
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7944) 04 ก.ค. 60