ภาพกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
        1. แจกโปสการ์ดเชิญชวนเลือกตั้ง และกล่าวเชิญชวนเลือกตั้งบริเวณหน้าเสาธง
        2. จัดทำภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้ง เผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊คของโรงเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียน
      เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเขตของตนและเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย

ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,07:47   อ่าน 32 ครั้ง