ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
      1. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทโดย ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
      2. ชี้แจงข้อมูลที่สำคัญและแนวปฏิบัติโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 4 ฝ่าย
      3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
      4. กิจกรรม “เรียนรู้รอบรั้ว ครอบครัวลูกพิกุล”
     เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการปรับตัวเข้าสู่โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก


ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,08:33   อ่าน 47 ครั้ง