ภาพกิจกรรม
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

 ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2566,23:42   อ่าน 40 ครั้ง